Obchodní podmínky firmy Kopecký CZ, s.r.o.

Jedná se pouze o výtažek z obchodních podmínek. Plné znění si prosím stáhněte zde: 

Pracovní doba

Pondělí až pátek: 7.30 – 16.00 hod
Sobota a neděle: zavřeno

Sortiment zboží

Přehled prodávaného sortimentu zboží a ceny je uveden v internetovém obchodu a je pravidelně aktualizován.

Platba za zboží

Zboží můžete uhradit v současné době těmito způsoby:

a. dobírkou při předání zboží
b. hotově při převzetí zboží ve firmě
c. fakturou se splatností (pouze u zákazníků s již prověřenou platební morálkou)

Dopravné

a. Zasílání na dobírku je prováděno přepravní společností.
Cena je 120,- Kč bez DPH za 1ks standardní balík (max. délka 2 m, max. váha 40 kg), 300,- Kč bez DPH za 1 ks nadstandardní balík (délka >2m, váha >40 kg).
Tento poplatek v sobě zahrnuje dopravné, balné, event. dobírku a další poplatky spojené s expedicí zboží.

Způsob odeslání / předání zboží

a. rozvážíme vlastními auty
b. kurýrní službou do 24 hod od data vyskladnění v rámci ČR
c. osobním vyzvednutím na prodejně

Dodací termíny

a. Dodací lhůty se snažíme krátit na minimum, značná část položek je přímo skladem a pak může být objednané zboží vyskladněno OBRATEM během následujících 48 hodin.

b. Termín dodání u neskladových položek se řídí skladovými dispozicemi výrobců a nebývá delší, než 3 týdny; v opačném případě kontaktujeme zákazníka a domlouváme se s ním na dalším postupu.
V případě potřeby je možné prověřit stav objednávky na tel. 548 133 111 v pracovní dny od 7.30 do 16.00 hod.

Ceny a cenové kategorie

Slevy jsou stanoveny dle jednorázového anebo průměrného měsíčního odběru. Jejich přiřazení se aktualizuje jednou za tři měsíce. Za průměrný měsíční odběr se považuje aritmetický průměr odběru za uplynulé tři měsíce.

Prodávající si vyhrazuje právo upravovat ceny, cenové kategorie i slevy. Zboží je účtováno dle ceny platné ke dni dodávky.

Ceny zobrazené na eshopu jsou po přiřazení zákazníka k registrovanému účtu vždy aktuální a platná včetně uvedených slev.

Záruka, reklamace

Po převzetí zboží zákazníkem nebude brán zřetel na pozdější reklamace z důvodu povrchového mechanického poškození. Proto žádáme zákazníky, aby při přebírání zboží provedli vizuální kontrolu přebíraného zboží.

Firma Kopecký CZ s.r.o. neručí za poškození zásilky na dobírku v průběhu přepravy.
Proto žádáme zákazníky, aby při přebírání zboží provedli vizuální kontrolu přebíraného zboží a případné zjištěné závady okamžitě řešili s dopravcem.
V případě jakéhokoli dotazu ohledně reklamace zaslaného zboží se v rámci co nejrychlejšího vyřízení obraťte prosím na naše pracovníky na tel./fax. čísle 548 133 111 v pracovní dny od 7.30 do 16.00 hod.

V případě, že dojde mezi Společností/Prodávajícím (podle toho jak se kde označujete) a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Ochrana osobních dat

Společnost Kopecký CZ s.r.o. se zavazuje, že nebude poskytovat osobní data Vámi sdělená třetím osobám a že tyto budou sloužit jako důvěrná pouze pro interní potřebu naší firmy za účelem neustálého udržování a zkvalitňování vzájemných dodavatelsko-odběratelských vztahů.

Provozovatel e-shopu firma Kopecký CZ, s.r.o. jako správce osobních údajů tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje své zákazníky o tom, že:


1. Osobní údaje zákazníka, které budou společnosti Kopecký CZ odevzdány při odeslání objednávky, budou zpracovány za účelem uzavření kupní smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků zákazníka z vadného plnění.

Právním základem pro zpracování osobních údajů zákazníka je tedy plnění kupní smlouvy založené objednávkou zákazníka a současně také plnění zákonných povinností společnosti Kopecký CZ dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví.

2. Důvodem poskytnutí osobních údajů zákazníka společnosti Kopecký CZ je identifikace smluvních stran nezbytná pro uzavření a plnění kupní smlouvy, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.

3. Osobní údaje zákazníka budou zpracovány po dobu, po kterou je společnost Kopecký CZ povinna tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5-ti let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10-ti let dle zákona o DPH.

4. Při zpracování osobních údajů zákazníka nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

5. Společnosti Kopecký CZ nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. Osobní údaje zákazníka mohou být pro účely řádného vyřízení objednávky poskytnuty poskytovateli doručovacích služeb zvolenému zákazníkem, a dále osobám, které společnosti Kopecký CZ poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Společnost Kopecký CZ nemá v úmyslu předat osobní údaje zákazníka do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

6. Zákazník má právo požadovat od společnosti Kopecký CZ přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že společnost Kopecký CZ při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.